Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Experten om Modos framtid som AB: "Fördelarna överväger till slut nackdelarna"

Om en knapp månad ska Modo Hockeys medlemmar rösta om klubbens framtid.
Ett stort beslut. Det största i klubbens historia.
– Jag tror förslaget röstas igenom, säger Björn Wästerlund.

Annons

Björn Wästerlund är utflyttad Ö-viksbo och ur-Modoit och han följer sin klubb i med- som motgång. Men Björn är också utbildad civilekonom och jobbar till vardags med just momsfrågor som team leader på en stor rikstäckande organisation.

– Det här är mina högst personliga åsikter, men läget för Modo är oerhört intressant, säger Björn.

Varför, tror du, vill Modo bolagisera elitverksamheten? Vad innebär det?

– Troligen är det en process som värkt fram under en längre tid där fördelarna till slut övervägar nackdelarna. Det finns en momsavbränning på inkommande fakturor i en ideell allmännyttig förening då den inte har avdragsrätt för moms – det har ett aktiebolag. Dessutom lägger Skatteverket lägger allt mer press på hela fenomenet att man driver elitklubbar med hundratals miljoner kronor i omsättning som "allmännyttiga" föreningar, jag tror att detta kommer att vara starka drivkrafter framöver som får fler föreningar att bolagisera elitverksamheten.

– Utöver detta finns ju en möjlighet att sälja aktier till allmänheten och stärka hela Modo-koncernens (förening, arenabolag och IdrottsAB) finansiering, helheten är i mycket hög utsträckning finansierad med lån, för den arena som redovisningsmässigt är den största tillgången i koncernen. Ärligt talat har det dock inte sagts något om en aktieförsäljning till allmänheten ännu.

Är detta en risk?

– Risken kommer, som tidigare, att ligga i eventuellt dålig administration och eventuell nedflyttning från SHL. Jag tror dock snarare att risken blir lägre i koncernen som helhet, då fokus blir på att bedriva en elitverksamhet i Fjällräven Center på Framnäsudden och en breddverksamhet i Modohallen i Hörnett. Det ger tydligare roller för tjänstemännen på kontoret. För ungdomsverksamheten i sig blir de skilda från risken att elitverksamheten eventuellt skulle bedrivas ansvarslöst. Föreningen bör dock rent praktiskt inte se på sina aktier i aktiebolaget som en verklig tillgång innan beslut om försäljning av aktier tagits. Den måste varje år driva sin verksamhet utefter att den ska gå minst plus/minus noll.

Fördelar?

– Det blir bland annat mer kostnadseffektivt. Aktiebolaget börjar betala bolagsskatt (22%) på eventuella framtida vinster, tar sitt samhällsansvar och slipper Skatteverkets framtida intresse i den frågan. Dessutom blir ungdomsverksamheten juridiskt skild från elitverksamheten och dess risker.

– Lägg där till möjligheten att sälja aktier för att stärka koncernens finansiering i stort.

Nackdelar?

– Bolagsskatt på vinst är ett utflöde av pengar när det inträffar och risk för hög ägarkoncentration hos enskilda vid aktieförsäljning om man ej nyttjar förbehåll som finns i Aktiebolagslagen.

Varför gör inte alla klubbar så här?

– Jag tror att det beror på vilken förmåga till analys och drivkraft det finns hos tjänstemännen samt vilka upplägg som finns rörande ägandet av arenan och helheten i vilket stöd man får av sina respektive kommuner (Modo är långt ifrån värst i kommunstöd, sett till nettot). Modo äger arenan och tvingas se till sitt helhetsansvar för detta, det driver nog mer egen tankekraft på sikt.

Kommunen ger ekonomiskt stöd, vad händer där i framtiden, tror du?

Som Glenn Nordlund sa i en intervju behöver man se igenom formerna, men Växjö kommun har uppenbarligen hittat former för att betala ut cirka 18 miljoner kronor till Växjö Lakers per år. Jag tror inte att detta är något som stjälper helheten och det skulle förvåna mig om inte Modo-ledningen tänkt på detta innan beslutet. 

Modo ska äga 100 procent i aktierna, vad innebär det?

– I nuläget att man inte väljer att realisera sin tillgång i form av pengar utan man fokuserar på effektivitetsvinsterna i transaktionerna samt att bete sig proffsigare i relationer med aktiebolagets intressenter. Modo behöver dock förtydliga detta och om det är så det ska vara under överskådlig tid. Det är ett aktivt val och det valet undanhåller verkliga pengar från koncernen. 

Riskerar medlemmarna något?

– Nej, inte ur ett privatekonomiskt perspektiv om man inte köper aktier. Känslomässigt riskerar vi supportrar dock varje år emotionell härdsmälta även med en ideell förening som administrativ form för elithockeyn.

Är det ett ekonomiskt bra klimat i dag att bilda Idrotts AB?

– För att koncernen Modo ska kunna dra maximal ekonomisk nytta av detta förutsätts en aktieförsäljning upp till 49% av rösterna i aktiebolaget. Än så länge har vi inget tydligt tecken på att det är den vägen man går.

– Jag skulle dock säga att trycket på "ideella allmännyttiga föreningar" som omsätter hundratals miljoner kronor kommer att fortsätta öka från Skatteverket och EU, så det är en bra väg att vandra om man inte vill ha ständigt ökande utgifter för skatterådgivning. Den siffran ligger redan idag på cirka 450 000 kr/säsong för Modo.

– Momsavbränningen fortsätter också så länge man fortsätter i den nuvarande formen. Svenskarnas tillångsvärden i stort har dock ökat, även om mycket är bostadsvärden. Att investera i Modo handlar mest om en emotionell investering, inte en ekonomiskt rationell sådan.

Tror du att förslaget röstas igenom?

– Ja, troligen nu, om inte skulle det yttre trycket (skattefrågorna, med mera) att bli större med tiden. De som röstar nej har då också, tycker jag, ett ansvar att förklara hur vi klarar oss utan de effektivitetsvinster som kommer med ett aktiebolag. Modo behöver debatt om sin framtid och det blir svårt i en kultur där årsmötet i den ideella föreningen bara lockar cirka 60 personer.

Mer läsning